AG Care Business: de hospitalisatieverzekering van AG Insurance die u heel wat financiële zorgen zal besparen.

Met AG Care Hospitalisatie KMO kiest u voor zekerheid… tegen een correcte prijs.

Welke waarborgen zijn verzekerd?

 • De waarborg Hospitalisatie (inclusief one-day clinic) :
  • alle medische kosten tijdens de opname die overblijven na de tegemoetkoming van het ziekenhuis worden terugbetaald, zonder beperking van bedrag of duur;
  • volledige terugbetaling van de prestaties waarin het ziekenhuis niet tegemoetkomt;
  • u kiest vrij uw arts en ziekenhuis;
  • de waarborg omvat eveneens de terugbetaling van de kosten voor het vervoer per ziekenwagen en de transfers tussen ziekenhuizen;
  • per helikopter: transport van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis;
  • het verblijf van één van de ouders van een gehospitaliseerd kind, voor zover dit medisch noodzakelijk is;
  • de kosten van het verblijf van een orgaandonor;
  • de palliatieve verzorging in het ziekenhuis.
 • De waarborg Voor- en Nazorg
  Volledige terugbetaling van de kosten voor ambulante verzorging in verband met een hospitalisatie, 1 maand vóór en 3 maanden na de opname:  (para)medische prestaties, geneesmiddelen, prothesen en orthopedische apparaten (brilglazen, lenzen, hoorapparaten, krukken…)
 • De waarborg  Zware Ziekten
  De kosten voor ambulante medische verzorging die rechtstreeks in verband staan met 30 ernstige ziekten, o.a. kanker, leukemie, diabetes, aids, … worden terugbetaald. Een hospitalisatie wordt niet vereist.
 • Bijstand in het buitenland
  U bent zonder enige beperking gedekt in de hele wereld. Eveneens verzekerd zijn:

  • reddingskosten;
  • medische bijstand;
  • ter plaatse sturen van een arts;
  • repatriëring of vervoer ten gevolge van een medisch incident;
  • terugbetaling van de medische kosten ten gevolge van een medisch incident;
  • toezending van geneesmiddelen, prothesen en brillen;
  • kosten voor de repatriëring van de andere verzekerden in geval van een gezondheidsevacuatie of van overlijden van een verzekerde in het buitenland;
  • bezoek aan een verzekerde die in het buitenland is gehospitaliseerd;
  • repatriëring van het stoffelijk overschot tijdens een reis.

De aanvullende waarborgen

De waarborg Medi-Assistance (Website: http://www.medi-assistance.be)

Medi-Assistance regelt de betaling van de ziekenhuisfactuur rechtstreeks met het ziekenhuis. U hoeft zelf geen opvolging te doen van de betaling van de ziekenhuisfactuur. U kan met Medi-Assistance ook online uw hospitalisatie melden.

Bij een hospitalisatie krijgt u informatie over de waarborgen waarin uw contract voorziet en de bevestiging van de tenlasteneming van uw toekomstige kosten, het derdebetalerssysteem en een uitgebreid pakket van diensten tijdens en na de hospitalisatie:

 • een vertrouwenspersoon (volgens behoefte: kinderoppas en/of huishoudhulp en/of boodschappenhulp en/of dierenoppas) max. 5 prestaties per jaar en 4 uur per prestatie;
 • transport (traject naar het ziekenhuis, bezoek van ouders en/of kinderen, … ) 3 trajecten heen en terug met een plafond van 250 EUR;
 • hulp bij de levering van medisch materiaal (enkel na de hospitalisatie);
 • Online psychologische bijstand het hele jaar door.

De waarborg Delta

Deze facultatieve waarborg dekt:

 • vruchtbaarheidsbehandelingen (in-vitrofertilisatie en micro-injectie of ICSI): in totaal worden 6 vruchtbaarheidsbehandelingen terugbetaald, en voor elke behandeling kan de terugbetaling gaan tot 1.000 EUR maximum;
 • de voor- en nazorgperiodes worden gebracht van 1 op 2 maanden vóór en van 3 op 6 maanden na de opname;
 • de alternatieve geneeskunde (homeopathie, chiropraxie, osteopathie en acupunctuur) wordt voor 50 % terugbetaald in voor- en nazorg, en bij zware ziekten;
 • palliatieve verzorging buiten een hospitalisatieperiode en de huur van medisch materiaal.

Zekerheid… tegen een correcte prijs

In België rekenen bepaalde ziekenhuizen zeer hoge supplementen aan.

Om een zo ruim mogelijke dekking te kunnen aanbieden tegen een voor iedereen betaalbare premie, heeft AG Insurance besloten de ziekenhuissegmentatie toe te passen, zodat ze haar tarifering kan baseren op de facturatie van de “normale” ziekenhuizen.

 • Met AG Care Hospitalisatie:
  • is de terugbetaling van de kosten onbeperkt in de overgrote meerderheid van de ziekenhuizen, ongeacht het type van kamer dat onze verzekerde kiest;
  • wordt in een beperkt aantal duurdere ziekenhuizen een vrijstelling van 50 % toegepast indien de verzekerde, om persoonlijke redenen (en dus niet om medisch noodzakelijke redenen) opteert voor een privékamer.

Een lijst, die regelmatig wordt bijgewerkt, vermeldt de ziekenhuizen waarvoor de terugbetaling van de kosten onbegrensd is, ongeacht het kamertype (punt 1 van de lijst), en die met een persoonlijk aandeel in de kosten voor een privékamer (punt 2 van de lijst).

De op de lijst met een (U) aangeduide ziekenhuizen zijn universitaire ziekenhuizen, waar de vrijstelling kan worden afgekocht mits een premietoeslag wordt betaald.
Aangezien de patiënten met specifieke pathologieën worden doorverwezen naar universitaire ziekenhuizen, wordt deze optie ten zeerste aangeraden.
Spreek erover met uw makelaar!

 

Voor al wie bij een ziekenhuisopname toch een eenpersoonskamer wenst, ongeacht het ziekenhuis, heeft AG Insurance AG Care Hospitalisatie SL op de markt gebracht.
Met AG Care SL kan het persoonlijk aandeel in alle ziekenhuizen, zelfs de duurste, worden afgekocht. De voorwaarden en waarborgen van AG Care Hospitalisatie worden zonder beperking toegepast in AG Care SL.

Documenten
de algemene voorwaarden
de troeven van deze verzekering
de ziekenhuislijst